למכירה סוזוקי ג׳מני 2008 משופר

למכירה סוזוקי ג׳מני 2008 משופר

פרוג׳יפ 04-8492233